Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej nawiązuje do tradycji Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki założonej przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza na AGH w 1971 roku. Prowadzone w Katedrze badania naukowe idą w parze z ofertą dydaktyczną dla studentów, jaką jest kierunek studiów inżynieria biomedyczna I, II i III stopnia. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie dyscypliny biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową, która integruje nauki techniczne z naukami fizycznymi, medycznymi i biologicznymi.