Strona główna Katedry!
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra
Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
Strona główna AGH
Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania detekcji zmian zapalnych w spondyloartropatii osiowej

Osiowe zapalenie stawów kręgosłupa (axSpA) jest stanem zapalnym reumatycznym, obejmującym przede wszystkim szkielet osiowy i stopniowo prowadzącym do unieruchomienia stawu krzyżowo-biodrowego, międzykręgowego i stawu międzywyrostkowego. Definicja aktywnego zapalenia kości krzyżowej w rezonansie magnetycznym to obrzęk szpiku kostnego widoczny na sekwencji T2-zależnej lub wzmocnienie sygnału w obrębie szpiku kostnego obecne na sekwencji T1-zależnej po podaniu środków kontrastowych. Ocena aktywnego zapalenia kości krzyżowej w RM nie jest łatwym zadaniem, szczególnie gdy zmiany są małe. Celem naszych badań jest stworzenie skutecznego narzędzia do automatycznego wykrywania zmian w postaci obrzęku szpiku kostnego u pacjentów z axSpA.

Czytaj więcej
Aspekty jakości obrazowań CT i MRI

Niniejsze badania obejmują tematykę związaną z jakością obrazowań CT i MRI, będących obecnie podstawowymi metodami diagnostyki medycznej. W ramach tego projektu konstruowane są metody oceny jakości obrazów w postaci miar z lub bez referencji. Określana jest także miara informacji teksturalnej w odniesieniu do parametrów akwizycji lub rekonstrukcji tychże badań. Realizowane są także wątki poboczne, związane z tą tematyką.

Czytaj więcej
Rozwój metod biometrycznych opartych o ekran dotykowy

Współczesne urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety, wykorzystywane są obecnie do realizacji szerokiego wachlarza codziennych czynności. Wśród nich jest praca w aplikacjach biurowych, bankowość i zakupy on-line, rozrywka dostarczana z aplikacji multimedialnych. Większość tych zastosowań wymaga uwierzytelniania użytkownika i do tego najczęściej wykorzystuje się kombinację login/hasło lub technologię odcisku palca dostępną w nowszych urządzeniach. W ramach prowadzonych badań rozwijana jest technologia metody biometrycznej opartej o analizę gestów wykonywanych na ekranie urządzenia dotykowego. Analiza ta obejmuje metody inteligencji obliczeniowej, analizę kształtu oraz uczenie głębokie.

Czytaj więcej
Rozwój metod i urządzeń umożliwiających pomiar i ocenę stanu zdrowia oraz stanu emocjonalnego człowieka.

Prowadzone w ramach projektu badania naukowe skupiają się na inteligentnych systemach wspomagających człowieka, wykorzystujących obserwację optyczną oraz metody analizy i rozpoznawania obrazów. Wśród poruszanych zagadnień znajduje się m.in.: bezkontaktowy pomiar parametrów psychofizjologicznych (videopletyzmografia) oraz monitorowanie aktywności i emocji. Potencjalnym zastosowaniem rezultatów badań mogą być m.in. systemy pozwalające na ocenę stanu zdrowia oraz stanu emocjonalnego człowieka i jego wpływu na wykonywane czynności, wykrywanie nagłych zmian stanu zdrowia lub udostępnienie osobom niepełnosprawnym możliwości wykorzystania urządzeń technicznych.

Czytaj więcej
Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania analizy składu ciała człowieka w oparciu o tomografię komputerową jamy brzusznej

Celem projektu jest zaprojektowanie i ocena w warunkach klinicznych algorytmów automatycznej, wspomaganej komputerowo analizy danych obrazowych uzyskanych podczas badania jamy brzusznej za pomocą tomografii komputerowej (TK) w celu oceny składu ciała pacjenta. Ostatecznym efektem projektu będą algorytmy do automatycznej segmentacji tkanek znajdujących się w jamie brzusznej, takich jak podskórna, trzewna i ektopowa tkanka tłuszczowa (wewnątrzmięśniowa, narządowa) i tkanka mięśniowa z podziałem na grupy mięśni. Segmentacja pozwoli ocenić procentowy skład ciała pacjenta, który jest parametrem diagnostycznym w ocenie ryzyka wielu chorób.

Czytaj więcej
Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów

W ramach projektu opracowywane jest urządzenie umożliwiające kontrolę planów leczenia radioterapeutycznego przed rozpoczęciem naświetlania pacjenta. Dzięki temu minimalizowana będzie dawka promieniowania dostająca się do narządów krytycznych.

Czytaj więcej
Komunikacja człowiek-komputer gestami dłoni

Wydawanie poleceń aplikacji komputerowej do niedawna odbywało się głównie przy pomocy klawiatury i myszy. Rozwój techniki komunikacji człowiek-komputer obecnie obejmuje już komendy głosowe, sterowanie wzrokiem, czy gesty wykonywane dłońmi. Te ostatnie techniki rozwijane są przy pomocy specjalistycznych kamer, czy rękawic. W ramach prowadzonych badań analizowane są gesty dłoni w celu zarówno rozpoznawania tych gestów, jak i identyfikacji osób je wykonujących.

Czytaj więcej
Rozpoznawanie próbek chemicznych przy pomocy LIBS

Technologia LIBS - Laser-induced Breakdown Spectroscopy, czyli laserowo indukowana spektroskopia emisyjna służy do przygotowania widm pierwiastkowych. Porównując uzyskane widma do wcześniej przygotowanych baz widm można rozpoznawać zarówno skład chemiczny badanych materiałów, jak i przynależność do zdefiniowanych grup materiałów. I tak, na przykład, metodami inteligencji obliczeniowej mozna dopasować wzorce chemiczne próbek będących śladem atramentu na papierze.

Czytaj więcej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon C-3
30-059 Kraków


e-mail:
kbib@agh.edu.pl