Strona główna Katedry!
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra
Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
Strona główna AGH
Profesorowie Mykhailo Lobur i Serhiy Shcherbovskykh z Politechniki Lwowskiej odbywają staż naukowy w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Profesorowie Mykhailo Lobur i Serhiy Shcherbovskykh z Politechniki Lwowskiej odbywają staż naukowy w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w dokresie 1.01.- 30.06.2023. Program stażu przewiduje prowadzenie wspólnej działalności naukowej i dydaktycznej, w tym konsultacje prac doktorskich, projektów studenckich oraz pracy kół naukowych realizowanych w Katedrze, przygotowanie wspólnych publikacji oraz przygotowywanie XIX konferencji Perspective technologies and methods in mems design, gdzie współorganizatorami są Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Katedra Systemów CAD Politechniki Lwowskiej.

Dyscyplina inżynieria biomedyczna w AGH otrzymuje kategorię naukową A.Według nieoficjalnych informacji nasza dyscyplina jest:
- na podium wśród 11 jednostek ewaluowanych w inżynierii biomedycznej w Polsce,
- na podium wśród dyscyplin ewaluowanych w Akademii Górniczo Hutniczej,
- najwyżej oceniona w kryterium 1 wśród dyscyplin ewaluowanych w Akademii Górniczo Hutniczej nalezacych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Profesor Michael Friebe zatrudniony w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku profesora wizytującego i kierownika projektu

Profesor Michael Friebe zatrudniony w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku profesora wizytującego i kierownika projektu pt. Nawigacja urządzeń medycznych w oparciu o sygnały wibroakustyczne pozyskanego w konkursie NCN OPUS 22 LAP. Kierownikiem zagranicznego partnera projektu jest prof. dr Gabriele Krombach z Justus-Liebig-Universität Giessen w Niemczech.

Profesor Michael Friebe posiada doświadczenie w diagnostyce obrazowej + terapiach sterowanych obrazem, jako założyciel/innowator/CEO/inwestor i naukowiec. Po studiach pracował 5 lat w San Francisco jako inżynier ds. badań i rozwoju w firmie produkującej urządzenia do rezonansu magnetycznego i ultradźwięków. Uzyskał dyplom magisterski na Uniwersytecie Golden Gate w San Francisco w zakresie w zarządzaniu technologią, a po powrocie do Niemiec uzyskał tytuł doktora inżynierii medycznej. Obecnie jest profesorem stowarzyszonym na TUM w Monachium; profesor w IHBI QUT w Brisbane; oraz profesor HealthTec Innovation na wydziale medycznym Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, Niemcy. Jest wynalazcą, autorem ponad 100 patentów, autorem ponad 300 artykułów, członkiem zarządu czterech startupów zajmujących się technologią medyczną oraz partnerem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego MedTec. W latach 2016-2018 był wybitnym wykładowcą IEEE EMBS i bardzo entuzjastycznie nastawiony do generowania innowacji + przedsiębiorczości.

II miejsce dla Inżynierii Biomedycznej @ AGH w rankingu PERSPEKTYW

Z radością informujemy, że ek Inżynieria Biomedyczna prowadzony na AGH przez naszą Katedrę uzyskał drugie miejsce w rankingu Perspektywy. To wielkie wyróżnienie zawdzięczamy codziennej pracy kadry dydaktycznej i studentów oraz sprzyjającej atmosferze, jaką otaczany jest nasz kierunek na Uczelni. Osiągnięcie stanowi równocześnie wyzwanie a by nieustannie rozwijać nasze studia zarówno merytorycznie jak i metodycznie, aby w konsekwencji były początkiem wspaniałej przygody zawodowej na całe życie.


Inżynierii Biomedycznej @ AGH usykała europejską akredytację dla studiów I i II stopnia (EUR-ACE Bachelor oraz Master )
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w kategorii za całokształ dorobku naukowego dla profesora Ryszarda Tadeusiewicza


II miejsce dla Inżynierii Biomedycznej @ AGH w rankingu PERSPEKTYW

Z radością informujemy, że kierunek Inżynieria Biomedyczna prowadzony na AGH przez naszą Katedrę uzyskał drugie miejsce w rankingu Perspektywy. To wielkie wyróżnienie zawdzięczamy codziennej pracy kadry dydaktycznej i studentów oraz sprzyjającej atmosferze, jaką otaczany jest nasz kierunek na Uczelni. Osiągnięcie stanowi równocześnie wyzwanie aby nieustannie rozwijać nasze studia zarówno merytorycznie jak i metodycznie, aby w konsekwencji były początkiem wspaniałej przygody zawodowej na całe życie.

Rekrutacja do grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium-Bis

Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej zaprasza osoby zainteresowane projektowaniem komputerowych systemów wspomagania diagnostyki obrazowej do udziału w realizacji dwóch projektów pt. “Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania detekcji zmian zapalnych w spondyloartropatii osiowej” oraz “Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania analizy składu ciała człowieka w oparciu o tomografię komputerową jamy brzusznej” finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium-Bis.

Oferujemy:
– ambitne wyzwanie badawcze, związane z wykorzystaniem uczenia maszynowego, przede wszystkim głębokiego, w medycznej diagnostyce obrazowej,
– naukę i pracę w doświadczonym zespole,
– atrakcyjne wynagrodzenie.
Oczekujemy:
– zainteresowania analizą obrazu i uczeniem maszynowym,
– bardzo dobrej znajomości języka Python.
Oferta jest skierowana do osób, którzy zamierzają kontynuować kształcenie na studiach III stopnia. Zainteresowani proszeni są o kontakt z prof. dr hab. Zbisławem Taborem (ztabor(at)agh.edu.pl) lub z dr hab. inż. Eliaszem Kańtochem (kantoch(at)agh.edu.pl ). W tytule e-maila proszę o wpisanie [NCN PRELUDIUM]
Streszczenie 1
Streszczenie 2

Projekt europejski pt. „Mistrzowie Dydaktyki” realizowany we współpracy z University College London

Do końca 2020 roku w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej realizowany będzie projekt MNiSW pt. „Mistrzowie Dydaktyki” finansowany ze środków europejskich. W ramach projektu zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie w postaci zajęć dydaktycznych w oparciu o nowoczesne metody kształcenia w tym metodę tutoringu. Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Eliasz Kańtoch. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zajęcia prowadzi dr hab. inż. Eliasz Kańtoch przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy - University College London.

Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej ZAPRASZA na studia podyplomowe: Sztuczna inteligencja w diagnostyce i praktyce medycznej

Zakres tematyczny: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, deep learning, diagnostyka medyczna, medyczna diagnostyka obrazowa, statystyka

Podczas zajęć konwersatoryjnych słuchacze, poprzez analizę przypadków, zapoznają się z obszarami zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie. Podczas zajęć warsztatowych słuchacze nabędą praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji, w tym algorytmów uczenia maszynowego i algorytmów uczenia głębokiego do rozwiązywania praktycznych problemów medycznych.

Szczegółowe informacje

Plakat

Dane do wpłat (opłata wpisowa oraz za I semestr - łącznie 6100 zł):
AGH w Krakowie
Nr konta 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, Bank Pekao S.A. Kraków
W tytule płatności należy podać:
"subkonto 720.120.6751 - opłata wpisowa i za I sem. studiów podyplomowych"

Link do formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych celem uzupełnienia:
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie w punkcie formularze do pobrania

Strefa Inżynierii Biomedycznej

Zapraszamy Wszystkich Państwa do Strefy Inżynierii Biomedycznej na kanale YouTube, gdzie można znaleźć kilkadziesiąt filmów dotyczących Inżynierii Biomedycznej - Strefa Inżynierii Biomedycznej na kanale YouTube

Zapraszamy Państwa także do przeczytania felietonu prof. Ryszarda Tadeusiewicza poświęconego Strefie Inżynierii Biomedycznej - felieton prof. Ryszarda Tadeusiewicza poświęcony Strefie Inżynierii Biomedycznej

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się 12 lutego 2020 r. podczas otwartego posiedzenia Senatu uczelni w Auditorium Novum UTP.
Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego nadał Profesorowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego dorobku naukowego i zasług dla rozwoju UTP.

Ogromny sukces AGH związany z wyborami członków Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020–2023. Wśród wybranych ekspertów znaleźli się naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej:
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Profesor dr hab. inż. Piotr Augustyniak (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
dr hab. Adrian Horzyk (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
prof. dr hab. Zbisław Tabor (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Zawody - systemy sztucznej inteligencji

Międzynarodowy zespół w składzie: Dr hab. Adrian Horzyk oraz Efe Ergun uzyskał drugie miejsce w zawodach dla systemów sztucznej inteligencji określających wiek psów (DogAge Challenge) odbywających się podczas konferencji International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN). Wyniki ogłoszono pod koniec września podczas dorocznej 28 już konferencji ICANN w Monachium (https://etu.ru/en/university/news/ai-the-dogs-best-friend.-winners-of-the-dogage-challenge-automatic-dog-age-estimation-were-announced-in-munich). Wśród 20 startujących zespołów grupa kierowana przez prof. Horzyka uległa jedynie reprezentacji izraelskich uniwersystetów: University of Haifa oraz University of Salford, ale wyprzedziła reprezentację Uniwersytetu Elektrotechnicznego (ETU) z Sankt Petersburga.

Konkurs ABB

Dr Tomasz Pięciak został laureatem konkursu ABB na najlepsze obronione prace magisterskie i doktorskie: Zapraszamy naśladowców: strona internetowa Konkursu o Nagrodę ABB - Edycja 2019/2020: https://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/inicjatywy/konkurs-o-nagrode-abb-edycja-2019-2020

Najlepsza praca magisterska

W dniu 28 czerwca br. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej ogłosiło laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską (http://ptib.ibib.waw.pl/konkurs_PTIB.html). Wśród laureatów konkursu znajduje się absolwentka studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna na naszym Wydziale pani mgr inż. Adriana Złahoda - Huzior.
Praca pt. "Analiza morfologiczna i morfometryczna mózgu na podstawie obrazów T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego" zdobyła drugą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynieria Biomedyczna obronioną w 2018 r. Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Pięciak pracownik Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Ranking Perspektyw

Z radością informujemy, że kierunek Inżynieria Biomedyczna prowadzony na AGH przez naszą Katedrę PONOWNIE uzyskał pierwsze miejsce w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy Dziękuję Wszystkim, którzy przez swą codzienną pracę i sprzyjającej atmosferze, jaką otaczany jest nasz kierunek na Uczelni przyczyniają się do tego sukcesu.

Profesor Janusz Konrad z wykładem na AGH

Dnia 30 maja odwiedził nas prof. Janusz Konrad z Boston University i wygłosił wykład 'Privacy-Preserving Localization and Recognition of Human Activities'. Profesor Konrad jest wyróżnionym wykładowcą ('distinguished lecturer') IEEE i przebywał w Polsce na zaproszenie Polskiej Sekcji IEEE Signal Processing Society (przewodniczący: Piotr Augustyniak). Wykład zgromadził 26 słuchaczy z kilku wydziałów, a jego treść była przedmiotem ożywionej dyskusji i mamy nadzieję będzie źródłem inspiracji naszych badań.

Mamy przedstawiciela w RDN

Profesor Piotr Augustyniak został wybrany do składu Rady Doskonałości Naukowej. http://www.bip.nauka.gov.pl/wybory-do-rady-doskonalosci-naukowej/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej.html Będzie pracował w trzyosobowej grupie (wraz z prof. Ewą Piętką i prof. Andrzejem Świerniakiem) odpowiedzialnej za awanse naukowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 'inżynieria biomedyczna'.

Inżynieria Biomedyczna na Festiwalu Nauki w Krakowie

Życzenia

Wizyta studyjna przedstawicieli University College London

Dnia 3.04.2019 roku na zaproszenie dr inż. Eliasza Kańtoch odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli University College London http://ucl.ac.uk/ oraz przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematem przewodnim wizyty była prezentacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH oraz zakresu współpracy. Wizytowane były także zajęcia dydaktyczne dr inż. Eliasza Kańtoch prowadzone w oparciu o metodę tutoringu.

 

 

Profesor Piotr Augustyniak został wybrany przewodniczącym Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE

Profesor Piotr Augustyniak został wybrany przewodniczącym Oddziału Signal Processing Society Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2019-2021. Strona sekcji http://ieee.pl/?q=node/50/ informuje o bieżących wydarzeniach organizowanych w Polsce w związku z tematyką przetwarzania sygnałów. W najbliższym czasie będzie to 'trasa wykładowa' profesora Janusza Konrada z Boston University (w AGH będzie 30 maja 2019) oraz konferencja SPSympo (organizowana w Krakowie 17-19 września 2019).

Pokaz KBIB podczas Małopolskiej Nocy Naukowców w Krakowie

Podczas pokazu pt. „Elektromiografia (EMG)” łączyliśmy naukę, sport i dobrą zabawę! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ten wspólnie spędzony niezapomniany czas! Na zdjęciach: prowadzący pokaz (dr inż. Magdalena Smoleń i mgr inż. Sebastian Pracuch) i jego uczestnicy.

mgr inż. Urszula Żuchowicz uzyskała nagrodę główną w konkursie „Diamenty AGH"

mgr inż. Urszula Żuchowicz (EAIiIB) uzyskała I miejsce – nagrodę główną w konkursie „Diamenty AGH" za pracę pt. „Nieliniowe metody analizy sygnałów EEG u osób cierpiących na depresję poddanych przezczaszkowej stymulacji magnetycznej" Praca była napisana po angielsku i miała tytuł: „Nonlinear analysis of EEG data in persons with depression subjected to transcranial magnetic stimulation." Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz a opiekunem pracy była Pani dr Elżbieta Olejarczyk z IBIB PAN.

mgr inż. Adriana Złahoda-Huzior uzyskała III miejsce w konkursie „Diamenty AGH"

mgr inż. Adriana Złahoda-Huzior uzyskała III miejsce w konkursie „Diamenty AGH" za pracę pt. „Analiza morfologiczna i morfometryczna mózgu na podstawie obrazów T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego". Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Pięciak.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz uzyskał Nagrodę Główną w konkursie „Popularyzator Nauki"

Warto nadmienić, że kategorię Nagroda Główna dodano w tym roku po raz pierwszy, Profesor jest zatem pierwszym jej laureatem w historii. Profesor Tadeusiewicz jest też jedyną osobą, która otrzymała tę nagrodę po raz drugi (w 2013 roku otrzymał ją w kategorii Naukowiec). Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami w komunikacie PAP więcej informacji.
Warto także zajrzeć na stronę Radia Kraków, gdzie już wczoraj zamieszczono komunikat w taj sprawie więcej informacji.

Życzenia

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz członkiem College of Fellows American Institute for Medical and Biological Engineering

więcej informacji

Nagroda Polskiego Towarzystwa Przetwarzania Obrazów dla dra Tomasza Pięciaka!

więcej informacji

KBiIB podczas 22. Pikniku Nauki na Stadionie Narodowym w Warszawie

Dnia 9. czerwca 2018 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 22 Piknik Nauki, którego tematem był RUCH. Nie mogło zabraknąć naszeych pokazów dotyczących inżynierii biomedycznej, przecież ruch jest jednym z przejawów życia. W wydarzeniu tym braliśmy udział zarówno w ramach namiotu AGH, jak i w konsorcjum Polska Inżynieri Biomedyczna (wraz z Politechniką Wrocławską, Warszawską, Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej) oraz jako Polski Oddział IEEE Signal Processing Society (wraz z Politechniką Warszawską, Łodzką i Fundacją Mikrofal i Radiolokacji MIKON. Pokazy demonstrowali: dr inż. Magdalena Smoleń (będąca jednocześnie koordynatorką naszej grupy), dr inż. Jaromir Przybyło, prof. Piotr Augustyniak i studentki inżynierii biomedycznej, panie: Sandra Frączek, Sylwia Iwaniuk, Anita Jegier i Monika Ludwa. Przy czterech stanowiskach demonstracyjnych nasi goście świetnie się bawili i praktycznie poznawali aspekty ruchu: siły mięśni, ruchu oka i pulsu. Dobrze bawiliśmy się też i my sami, ponieważ demonstrowaliśmy nasze ulubione zagadnienia w niecodziennej scenerii pikniku.

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI na Rynku Krakowskim

W czwartek, 17 MAJA 2018 w godz. 10:00 do 18:00 w ramach festiwalu dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska, dr.inź. Tomasz Orzechowski i studentka III roku Inżynierii Biomedycznej p. Justyna Kuczkowska prezentowali dwa pokazy:
1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Przedstawienie nowej Katedry BiIB i zakresu prac naukowych: (1) Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych (2) rozwój technologii inteligentnych ubiorów (3) metody komunikowania się osób niepełnosprawnych z urządzeniami technicznymi oraz z internetem i (4) zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej i podejścia opartego na komunikacji mózg-komputer
2. Ultrasonografia (USG), a w jego ramach opis przetwarzania obrazów ultrasonograficznych i zabawa z fantomami przy pomocy przenośnego aparatu USG


Główna nagroda za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk inżynieryjnych przyznana przez firmę Siemens dla pracownika KBiIB

dr inż. Tomasz Pięciak został laureatem głównej nagrody za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk inżynieryjnych przyznawaną przez firmę Siemens (Nagroda Promocyjna Siemensa).

Praca doktorska została zrealizowana pod opieką prof. Piotra Augustyniaka oraz prof. Santiago Aja-Fernándeza z Universidad de Valladolid i dotyczyła estymacji parametrów szumu w sygnałach niestacjonarnych rezonansu magnetycznego (Non-stationary noise estimation in accelerated parallel MRI data). Bezpośrednio po nadaniu stopnia rozprawa została wyróżniona przez Radę Wydziału.

Oprócz głównej nagrody dla dra Tomasza Pięciaka wyróżnienie specjalne otrzyma również Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Więcej informacji: link

Uczelnia liderem, absolwenci na topie

Z radością informujemy, że kierunek Inżynieria Biomedyczna prowadzony na AGH przez naszą Katedrę uzyskał pierwsze miejsce w rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 To wielkie wyróżnienie zawdzięczamy codziennej pracy kadry dydaktycznej i studentów oraz sprzyjającej atmosferze, jaką otaczany jest nasz kierunek na Uczelni. Osiągnięcie stanowi równocześnie wyzwanie aby nieustannie rozwijać nasze studia zarówno merytorycznie jak i metodycznie, aby w konsekwencji były początkiem wspaniałej przygody zawodowej na całe życie.

Prezentacja KBiIB podczas Dnia Seniora Innowatora - 26 marca 2018

Dzień Seniora Innowatora to jednodniowa impreza, która ma pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku starszych mieszkańców Krakowa jako osób gotowych do uczenia się przez całe życie, ciekawych nowatorskich rozwiązań technologicznych i pomocnych w ich konsultowaniu oraz otwartych na nowe zainteresowania. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Krakowa, Kościół dla Miasta oraz Klaster LifeScience Kraków ( link ). W części wystawienniczej znalazło się stoisko Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, na którym prezentowane były: ultradźwiękowa rękawica ostrzegająca o przeszkodzie, dla osób niedowidzących opracowana przez Pawła Augustyniaka oraz wyniki badań Marcina Kajora i Dominika Grochali (opiekun dr inż. Eliasz Kańtoch) w obszarze komunikacji bezprzewodowej z użyciem układów Bluetooth Low Energy firmy Nordic Semiconductor do zastosowań medycznych wraz ze sposobem bezpiecznego parowania za pośrednictwem NFC. Prezentowano również filmy przedstawiające działanie wózka sterowanego za pomocą EEG skonstruowanego przez Kacpra Banacha (opiekun: dr inż. Anna Broniec-Wójcik).

W dniach 22-23 marca 2018 roku zakończył się etap finałowy Olimpiady OOWEE w Gorzowie Wielkopolskim

Komisja AGH, w której skład wchodziły nasze Koleżanki z Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej: dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska i dr inż. Magdalena Smoleń, wyłoniła finalistów i laureatów Olimpiady, m.in. w kategorii Elektronika Medyczna. Mamy nadzieję, że część z uczniów, uprawnionych do wstępu na wyższe uczelnie, z pominięciem etapu kwalifikacji, znajdzie się na naszym Wydziale. http://www.oowee.pl/

Program "Trendy z Sieci" w Radiu Kraków

Jeszcze kilka lat temu o możliwości porozmawiania ze swoim telefonem czy komputerem mogliśmy tylko pomarzyć, dziś jest to wręcz standardem. W programie "Trendy z Sieci" w Radiu Kraków porozmawiamy o najbardziej oczywistym z interfejsów - automatycznym rozpoznawaniu mowy. Bo przecież trudno o coś bardziej naturalnego w komunikacji niż język. Pójdziemy też o krok dalej i sprawdzimy jakie są możliwości interfejsów mózg–komputer, które wykorzystują do komunikacji z maszyną jedynie fale mózgowe człowieka. Kamil Wszołek zapraszam.

Gośćmi programu będą:
Prof. Piotr Augustyniak z Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
oraz
dr Bartosz Ziółko z Katedry Elektroniki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i firmy Techmo.

Początek Trendów z Sieci: sobota 16.12.2017 po godzinie 18:00. Zaprasza Kamil Wszołek. MP3

22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

odbędzie się 9 czerwca 2018 roku na PGE Narodowym. Tegorocznym tematem przewodnim będzie RUCH. W ramach konsorcjum „Polska Inżynieria Biomedyczna” reprezentacja KBiIB AGH zgłosiła pokaz pod tytułem: Bezkontaktowy pomiar pulsu z użyciem kamery internetowej. To już kolejny raz, kiedy uczelnie z całej Polski wsopółdziałają w promocji tego kierunku studiów. Relacja z 2016 roku jest dostępna tu

XX jubileuszowa Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (obecnie: Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering) jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Ma ona bardzo istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Ranga tegorocznej XX PCBBE zostanie podniesiona poprzez międzynarodowy skład komitetu programowego, język angielski obrad konferencji, druk pełnych referatów w materiałach Springer i zgłoszenie ich do indeksowania w bazie Web of Science.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych trendów światowych i osiągnięć w dziedzinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna czołowych ośrodków krajowych – zarówno naukowych (instytuty) jak i edukacyjnych (uczelnie wyższe), stworzenie forum do współpracy oraz wymiany doświadczeń, a także propagowanie tej dyscypliny wiedzy wśród studentów i młodych pracowników nauki. Postęp w dziedzinie inżynierii biomedycznej przyczynia się do podnoszenia poziomu świadczeń zdrowotnych, a tym samym poprawy jakości życia, co nadaje konferencji szczególne znaczenie społeczne. Aktualny stan prowadzonych badań zostanie zaprezentowany w ramach sesji tematycznych, plakatowych oraz zaproszonych wykładów plenarnych.

2 grudnia - Wykłady dla Młodzieży!

Zapraszamy na Wykłady dla Młodzieży!

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon C-3
30-059 Kraków


e-mail:
kbib@agh.edu.pl